Masáže pro firmy...

...do kanceláří i na akce!

Příklady spolupráce

Zde uvádíme tři úspěšné příklady vzájemné spolupráce s Office Masážemi.

 

Office Masáže – Case study 01

klient: IT společnost, lokalita: Praha
počet masírovaných zaměstnanců: 100-120 osob

Během úvodního setkání si HR oddělení spolu s ředitelem společnosti vyzkoušelo Office Masáže vsedě přes oblečení a hned na místě se předdomluvila dlouhodobá spolupráce pro všech 120 zaměstnanců této společnosti.

Frekvence Office Masáží je nastavena na měsíční pravidelné čtyřhodinové odpolední návštěvy, které se konají dva dny po sobě ve čtvrtek a pátek a jsou realizovány mobilním pětičlenným masérským týmem.

Doprava do kanceláří klienta je zdarma, všech 5 masérských křesel je umístěno vždy v jedné velké jednací místnosti, kterou si připraví náš tým před začátkem masáží a kam posléze zaměstnanci chodí v předem stanoveném pořadí a v pevně danému intervalu 20 minut.

Fakturace za provedené masérské služby je tedy realizována vždy jednou měsíčně. Liší se dle aktuálního počtu zaměstnanců v kancelářích, který má vliv na počet celkově odpracovaných hodin Office Masáží.

 

Office Masáže – Case study 02

klient: Reklamní agentura, lokalita: Praha
počet masírovaných zaměstnanců: 20-25 osob

Oslovila nás jedna pražská reklamní agentura s žádostí o účast na organizované teambuildingové akci pro svého klienta. Jednalo se o sportovní odpoledne doplněné právě o Office Masáže v sedě na mobilních masérských křeslech.

Účast masérského týmu jsme zajistili tzv. na klíč, tedy reklamní agentura se o tuto část programu nemusela vůbec starat. Připravili jsme vhodný prostor, který jsme oddělili velkým textilním paravanem, aby byly masáže opticky odděleny a vznikl tak alespoň částečný pocit soukromí. Na místo jsme dovezli veškeré potřebné vybavení a spotřební materiál a v počtu 10 masérů jsme po dobu tří hodin účastníky akce masírovali.

Na základě této pozitivní spolupráce byly domluveny pravidelné firemní masáže i pro zaměstnance této reklamní agentury, kam nyní jezdíme každých 14 dní na odpolední masáže. Realizujeme pro ně jak Office Masáže v sedě přes oblečení tak i klasické masáže v leže na mobilním masérském lehátku.

Klasické masáže probíhají v jedné uzavřené kanceláři, kde jsou masírováni vedoucí oddělení a vedení společnosti formou 45 minutové masáže v leže. Dvacetiminutové masáže na mobilních masérských židlích pak probíhají zároveň v sousedícím showroomu.

Díky spokojenosti byly naše služby věnovány jako vánoční dárkový certifikát pro marketingové oddělení klienta této reklamní agentury. Tamní Office Masáže probíhaly v obdobném modelu. Klient posléze poděkoval své reklamní agentuře za velmi originální a profesionální vánoční dárek.

 

Office Masáže – Case study 03

klient: Obchodní společnost, lokalita: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc
počet masírovaných zaměstnanců: 50 osob na centrále + 15 osob na každé pobočce

Ukázková testovací návštěva probíhala na centrále v Praze, kde si naše služby vyžkoušelo vedení společnosti a office managerka, která je odpovědná také za personální agendu a zaměstnanecké benefity společnosti.

Na základě požadavků společnosti byly poté nastaveny Office Masáže i pro pobočky v ostatních městech. Díky celkovému objemu a pravidelnosti realizace firemních masáží má tento klient i dopravu do Olomouce zdarma, kam dopravu zdarma běžně nenabízíme. Na všechny provozovny dojíždíme pravidelně jednou měsíčně a realizujeme Office Masáže v sedě na mobilní masérské židli.

V návaznosti na tuto spolupráci jsme se vzájemně domluvili i na účasti v jejich věrnostním programu pro B2B zákazníky, kde jsou Office Masáže jako jeden z bonusu za realizovaný obchodní obrat.

Aktuality

17.12.2015
Office Masáže na Světové HR laboratoři
20.9.2015
OfficeMasáže na interní konferenci ČSOB pro 300 zaměstnanců
5.9.2015
OfficeMasáže = doprovodný program na PragueHarleyDays
19.1.2015
Firemní masáže nově realizujeme nejen v Praze, ale i v Brně a Ostravě

Proč spolupracovat právě s námi?

  1. Specializace na masáže do firem

  2. Kvalitní a spolehlivá spolupráce

  3. Tým až 25 profesionálních masérů

  4. Ukázková návštěva klienta zdarma

  5. Servis pro malé i velké společnosti

  6. Individuální přístup ke klientům

  7. Firemní masáže v sedě i na lehátku

  8. Doprava ke klientům zdarma

  9. Propracovaný zákaznický servis

  10. Přehledné ceny a vyúčtování